Kütteõli

1,15 eur/liiter
Hind sisaldab käibemaksu ja transporditeenust
Esmase tellimuse korral sisaldab hind ka katla seadistust
Minimaalne tellitav kogus 1000 liitrit

Meist

Eesti Diisel AS tegeleb professionaalselt raske kütteõli müügiga ja on kontserni osa, kes toodab rasket kütteõli kodumajapidamiste ning äriettevõtete kütte tarbeks.

Müüme vaid enda poolt Eestis toodetud kütteõli.

Samuti osutame kaasuvaid teenuseid – vedelkütusel töötavate katelde seadistamine, hooldus ja remont.

 

Kütteõli

Meie raske kütteõli on toodetud just kodumajapidamiste ning väike- ja keskmiste ettevõtete tarbeks. Oma kütteõli tootes keskendume sellistele omadustele nagu lõhn, hägustumispunkt ning energiamahutavus.

Kütus sobib kasutamiseks diislipõletitega varustatud kateldes. Peale kodumajapidamiste ja tootmisruumide kütmise sobib meie raske kütteõli hästi ka tehnoloogilise soojuse saamiseks, näiteks kuivatites.

Eesti Diisel AS-i toodetav raske kütteõli vastab täielikult Keskkonnaministeeriumi nõuetele (määruse №73 lisa 7, 20.12.2016). Iga partii on sertifitseeritud rahvusvahelise sõltumatu labori poolt.

Teenused

Me pakume kõigile uutele klientidele tasuta katlaseadistamise teenust saavutamaks tulevikus optimaalsed põlemise ja küttetarbimise näitajad (sisaldub vaid esmase tellimuse hinnas). Edaspidi saavad meie kliendid alati pöörduda meie poole nii korralise hoolduse läbiviimiseks kui ka katlarikete puhul.

Kõik meie kliendid saavad sõlmida meiega teenuste osutamise lepingu, mille alusel teostame korralise katlahoolduse ning reageerime rikete puhul 24 tunni jooksul.

Katla eluea pikendamiseks, kui ka optimaalsete põlemisnäitajate hoidmiseks soovitame hooldada katlaid korrapäraselt, mitte harvem kui 1 kord aastas. Kütteperioodide vahel osutame küttemahutite puhastusteenust.

Katlaseadmete remondi- ja hooldustööde hind on 59,- eurot/tund, millele lisandub käibemaks ning varuosade ja kulumaterjalide maksumus. Pakume paakauto renditeenust hinnaga 71,- eurot/tund, millele lisandub käibemaks.

Keskkonnaalane poliitika

  • Eesti Diisel AS kavatseb taastöödelda kemikaalide jäätmeid, et neid saaks uuesti kasutusse suunata.
  • Meie kohustus on kemikaali jäätmeid töödelda võimalikult väikse energiakuluga.
  • Eesti Diisel AS arutab oma töötajatega keskkonnaalaseid teemasid, et suurendada keskkonnaalast efektiivsust.
  • Kohustume järgima kõiki meile kohalduvaid Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi ning kohaliku omavalitsuse õigusakte.
  • Eesti Diisel AS töötajate kohustus on teavitada oma juhatajat võimalikest keskkonda säästvatest lahendustest ja parendusettepanekutest.
  • Meie kohustus on keskkonnategevuse tulemuslikkuse pidevalt parandada.

Sertifikaadid

Kütteõli tellimus