Kütteõli

0,95 eur/liiter

◈   Hind sisaldab käibemaksu ja transporditeenust
◈   Esmase tellimuse korral sisaldab hind ka katla seadistust
◈   Minimaalne tellitav kogus 1000 liitrit

Eesti Diisel AS Raske kütteõli Õlikütus Ahjukütus Masuut

Meist

Eesti Diisel AS tegeleb professionaalselt raske kütteõli müügiga ja on kontserni osa, kes toodab rasket kütteõli kodumajapidamiste ning äriettevõtete kütte tarbeks.

Meie müüme vaid enda poolt toodetud ahjukütet.

Samuti osutame kaasuvaid teenuseid – vedelkütusel töötavate katelde seadistamine, hooldus ja remont.

Kütteõli

Meie raske kütteõli on toodetud just kodumajapidamist ning väike- ja keskmiste ettevõtete jaoks. Oma kütteõli tootes keskendume sellistel omaduste nagu lõhn, hägustumispunkt ning energiamahutavus.

Kütus sobib kasutamiseks diislipõletitega varustatud kateldes. Peale kodumajapidamiste ja tootmisruumide kütmise sobib meie raske kütteõli hästi ka tehnoloogilise soojuse saamiseks, näiteks kuivatites.

Meie toodetav raske kütteõli vastab täielikult Keskkonnaministeeriumi nõuetele (määruse №73 lisa 7, 20.12.2016). Iga partii on sertifitseeritud rahvusvahelise sõltumatu labori poolt.

Eesti Diisel AS Raske kütteõli Õlikütus Ahjukütus Masuut

Teenused

Me pakume kõigile uutele klientidele tasuta katlaseadistamise teenust saavutamaks tulevikus optimaalsed põlemise ja küttetarbimise näitajad (sisaldub vaid esmase tellimuse hinnas). Edaspidi saavad meie kliendid alati pöörduda meie poole nii korralise hoolduse läbiviimiseks kui ka katlarikete puhul.

Katla eluea pikendamiseks, kuid ka optimaalsete põlemisnäitajate hoidmiseks me soovitame hooldada katlaid korrapäraselt, mitte harvem kui 1 kord aastas. Kütteperioodide vahel osutame ka küttemahutite puhastusteenust.

Kõik meie kliendid saavad sõlmida meiega teenuste osutamise lepingut, mille alusel teostame korralise katlahoolduse ning reageerime 24 tunni jooksul rikete puhul.

Lepingu sõlmimisel pakume soodustust 50% tehtud töödele ning paigaldame tasuta vingugaasi anduri, mis on oluline klientide ohutuse ja tervise vaatenurgast. Kaasaegsed vingugaasi andurid Honneywell on toodetud USA-s ja nende eluiga on väga pikk – 10a, andurid on varustatud LCD ekraaniga ning helisignaaliga.

Sertifikaat

Sertifikaat

Eesti Diisel AS Sertifikaat Raske kütteõli Õlikütus Ahjukütus Masuut
Eesti Diisel AS Sertifikaat Raske kütteõli Õlikütus Ahjukütus Masuut

Kütteõli tellimus

Kütteõli tellimus

Alates 1. veebruarist 2019 ei ole enam vaja kinnitada tehingud JVIS-is, kuna antud järelvalve süsteem asendatakse kütuse käitlemise andmekogu süsteemiga (KKS), kuhu saavad liigipääsu vaid vedelkütuse müügiloa omavad juriidilised isikud. Seega ei pea tarbija enam muretsema tehingu kinnitamise pärast.

Eesti Diisel AS
ops@eestidiisel.ee
+372 753 33 33
Lao 14a, Maardu